Ekolojik Değerlendirme Raporu, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin doğal çevre ile etkileşimini konu alan bir rapordur. Rapor içerisinde projeden kaynaklanacak etkilerin doğal çevre üzerinde oluşturacağı etkiler irdelenir. Etkilere karşı alınması gerekli olan önlemler değerlendirilir. Ekolojik Değerlendirme Raporu, temel olarak bir akademik çalışma ürünüdür. Üniversitelerin ilgili bölümleri ile koordineli olarak hazırlanan rapor içerisinde;

  • Geçmiş dönemlerde yapılmış olan çalışmalara literatür verileri olarak
  • Proje özelinde saha çalışmaları gerçekleştirilecek gözlem yaparak
  • Bölgede yaşayan halk ile temas kurulup alınan duyumlar değerlendirilerek hazırlanır.

Rapor içerisinde, bölgede sürekli olarak yaşamını devam ettiren flora ve fauna türleri ile mevsimsel olarak bölgede bulunan türlerin incelemesi gerçekleştirilir. Bu sebeple rapor hazırlanırken projenin türü ve bölgeye bağlı olarak;

  • Vejetasyon dönemi,
  • Üreme dönemi,
  • Göç dönemi gibi şartların genel değerlendirmesi yapılır ve saha çalışmaları için uygun zaman beklenir.

ÇED Yönetmeliği’ne göre özellikle ÇED Raporu eklerinde verilecek olan ekolojik değerlendirme raporu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün proje özelinde verdiği kurum görüşüne göre şekillendirilir. DKMP Genel Müdürlüğü, projenin konusu ve yerine bağlı olarak raporun hazırlanması için uygun dönem ve ekip şartlarını görüşünde belirtebilir. Bu gibi durumlarda ekolojik değerlendirme raporu hazırlanırken, DKMP görüşünde belirtilen şartların bir arada olması ve raporun istenilen formatta hazırlanması esastır.

Bölgenin doğal flora ve fauna popülasyonlarının haricinde bölge halkı tarafından yetiştirilen türler üzerine olan etkiler de rapor içerisinde değerlendirilir. Örneğin, bölge halkının temel geçim kaynakları arasında olan hayvancılık faaliyeti ile yetiştirilen büyükbaş, küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanlar ve arıcılık faaliyetleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verileri ile doğrudan saha gözlemleri irdelenir ve değerlendirilir. Bölge de yapılması planlan projeler var ise bu projeler de değerlendirmeye ilave edilir. Örneğin, Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahaları, Tabiat koruma Alanları gibi alanların bulunması ya da bölgede planlanması da rapor içerisinde değerlendirmeye alınır. Bütün bu değerlendirmelerin bütünü baz alındığında, projeden kaynaklı etkilerin doğal çevreyi nasıl değiştireceği, bu değişime ilişkin alınacak önlemlerin neler olacağı, hangi önlemler ile özellikle endemik türlere verilecek zararın minimize edilebileceği rapor içerisinde belirtilmektedir.

Üniversiteler Sürece Nasıl Dahil Oluyor?

Ekolojik Değerlendirme Raporu, genellikle ÇED süreci devam eden projelerde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün komisyon üyesi olduğu durumlarda, kurumun talebine istinaden hazırlanmaktadır. ÇED Yönetmeliği’nin EK-1 listesinde yer alan projeler için, ÇED Başvuru Dosyası’nın sunulmasının akabinde, projenin türü ve konumuna göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından, sürece dahil olacak komisyon belirlenir.

Bu komisyon içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumlar yer alabilir. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin EK-2 Listesinde yer alan projeler için ise Proje Tanıtım Dosyası’nın hazırlanıp sunulmasından sonra, projenin bağlı bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, projenin yerine ve türüne göre yine İle Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gibi kurumlara görüş sorulabilir.

Her iki aşamada da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve/veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda Ekolojik Değerlendirme Raporu hazırlanması talep edilebilir. Bu talepler resmi kanallar ile gerçekleştirilmekte olup, talep içerisinde, raporun hangi branşlar tarafından hazırlanacağı, izleme dönemlerinin hangi aralıklarda olması gerektiği, izleme süreleri ile ilgili kıstaslar belirlenebilir.

Hazırlanacak olan Ekolojik Değerlendirme Raporu bu görüşlere istinaden hazırlanır. Raporun uygunluğu ve talebin karşılanıp karşılanmadığı hususları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve/veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Her bir yatırım için ayrı ayrı hazırlanan raporlarda, yatırım türüne göre spesifik türlerin izlenmesi konularında özel talepler belirtilebilir.

Ekolojik Değerlendirme Raporu – TUSAY Mühendislik
TUSAY Mühendislik olarak, ÇED süreçlerinde ekolojik değerlendirme raporu da dahil olmak üzere bir çok çalışmayı yürüterek anahtar teslim hizmet vermekteyiz. Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve bizimle çalışmak için iletişim sayfamızda yer alan kanallardan bizlere ulaşabilirsiniz.