Saha Ön Değerlendirme Çalışmaları

ÇED süreçleri olarak adlandırdığımız ÇED Raporu / Proje Tanıtım Dosyası farklı meslek dallarının bir arada çalışması ile hazırlanmaktadır. Yani disiplinler arası bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sayede olası çevresel etkilerin insan, flora, fauna, toprak, yerüstü ve yeraltı suları vb. bileşenler üzerine etkileri tam anlamı ile ortaya konulmakta ve alınacak önlemler belirlenebilmektedir.

Bu aşamada blog sayfamızda detayları ile açıklanan “ÇED Raporunu Kim Hazırlar” konulu açıklamamızdan da kısaca bahsetmek gerekirse; ÇED Raporu / PTD süreçlerinin yürütülmesi hakkındaki mevzuat;

29.11.2019 tarih ve 30963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği’dir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Proje Tanıtım Dosyası çalışmaları Yeterlik Belgesi Tebliği’nde belirtilen şartları yerine getiren tüzel kişiler gerçekleştirebilir. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yer alan Ek-1 ve Ek-2 listeleri üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucu planlanan proje kapsamında sürecin ÇED Raporu mu? yoksa Proje Tanıtım Dosyası mı? Olarak yürütüleceği bu sayede belirlenmektedir.


Bu aşamalardan önce projenin planlandığı alan veya saha olarak tanımlanan ve süreç içerisinde "Proje Alanı" olarak ifade edilen alan için bazı projeler kapsamında;
 • Ruhsat
 • Ön lisans / Lisans
 • Ön İzin Sözleşmesi
 • Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Ön İzin
 • Fizibilite Raporu Onayı
 • Tesis Öncesi İşler Protokolü gibi izin aşamaları gerekmektedir.
Bu süreçler tamamlanıp ilgili ÇED süreci başlatıldıktan sonra alan içerisinde izin alınan kısımda değişikliğe sebebiyet verebilecek ve alınmış izinlere ait süreçleri başa döndürebilecek ya da tamamen ortadan kaldırabilecek olumsuzluklar yaşanabilmektedir. Bunlardan bazıları;
 • Kültür ve/veya tabiat varlıklarının bulunması
 • Petrol ve/veya doğalgaz boru hatlarının bulunması
 • Kuru ve/veya akar dereler bulunması sebebi ile alanın daraltılması
 • Korunan alan bulunması ve/veya bu alanlara yönetmelikçe belirlenmiş mesafelerden daha da yakın konumda bulunulması
 • Hidrojeolojik unsurlar
 • Arazi vasfı (1. Sınıf Tarım arazisi, orman vb.) gibi unsurlardır.

Bu aşamada uzmanların proses bilgisi, yer bulma, sorunları görebilme gibi bireysel ve teknik özelliklerinin yeterli seviyede olması gerekmektedir. İşte tamda bu noktada Tecrübe, Uzmanlık, Sürdürülebilirlik, Analiz kabiliyeti, Yeniklere açık olma gibi özellikler devreye girmektedir. TUSAY Mühendislik olarak adımızdan da anlaşılacağı üzere, Tecrübe, Uzmanlık, Sürdürülebilirlik, Analiz kabiliyeti, Yeniklere açık olma özellikleri bünyesinde barındıran 10 yılı aşkın deneyimli personellerimiz tarafından bu unsurların değerlendirilmesi amacı ile SAHA ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU çalışmaları yürütülmektedir. Bu sayede ÇED Süreci içerisinde karşılaşılabilecek durumlar önceden analiz edilebilmekte ve saha değişikliği, alternatif alan belirlenmesi gibi çalışmalar daha süreçlere başlanılmadan sağlanabilmektedir.

Saha Ön Değerlendirme Kapsamında Yapılan Çalışmalardan Bazıları
 • Kurum ve kuruluşlardan alana özgü görüşlerin alınması,
 • Haritalama çalışmaları ile mevcut durumun belirlenmesi,
 • Olası olumsuzlukların tespiti ve alınması gereken reaksiyonlar
 • Uygun alan seçiminin yapılmasıdır.

Bu çalışmalar sayesinde proje alanının bir nevi “check-up” çalışmaları yapılmakta ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi amaçlanmaktadır.

TUSAY Mühendislik olarak yatırımınızın firmanız ve ülkemiz açısından önemini bilmekteyiz. Firmamızın Sloganı “Çevreyi Yaşat ki, Dünya Yaşasın” olduğundan bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sürdürülebilir Çevre mottosu ile çevreye duyarlı, çevresel etkileri minimize edilmiş yatırımların daha da kıymetli ve uzun yıllar katma değer sağlayan projeler olduklarının bilincinde hareket etmekteyiz. Sizde projenizin “check-up” çalışmalarının yapılması ve sağlıklı olarak ilerlemesinin sağlanması amacı ile bizimle irtibata geçebilirsiniz. İletişim kanallarımız için tıklayınız. çed raporu