Proje Tanıtım Dosyası

Bilindiği üzere Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması işlemleri bir mevzuata bağlı olarak yürütülmekte ve mevzuatımız Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır. Proje Tanıtım Dosyası sürecinin yürütülmesi ile ilgili mevzuatımız;  

29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’dir.

ÇED süreci olarak adlandırdığımız Proje Tanıtım Dosyası farklı meslek dallarının bir arada çalışması ile hazırlanmaktadır. Yani disiplinler arası bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sayede olası çevresel etkilerin insan, flora, fauna, toprak, yerüstü ve yeraltı suları vb. bileşenler üzerine etkileri tam anlamı ile ortaya konulmakta ve alınacak önlemler belirlenebilmektedir.

Yeterlik Belgesi Tebliğ

Bu aşamada blog sayfamızda detayları ile açıklanan “ÇED Raporu’nu Kim Hazırlar” konulu açıklamamızdan da kısaca bahsetmek gerekirse; Proje Tanıtım Dosyası süreçlerinin yürütülmesi hakkındaki mevzuat;

 • 29.11.2019 tarih ve 30963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği’dir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Proje Tanıtım Dosyası çalışmaları Yeterlik Belgesi Tebliği’nde belirtilen şartları yerine getiren tüzel kişiler gerçekleştirebilir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yer alan Ek-1 ve Ek-2 listeleri üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucu planlanan proje kapsamında sürecin ÇED Raporu mu?, Proje Tanıtım Dosyası mı? olarak yürütüleceği bu sayede belirlenmektedir.

ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası çalışmalarının ilk ve en önemli ayağı raporlamaya başlamadan gerçekleştirilen ve değişik isimler ile adlandırılan (arazi çalışması, arazi etüdü, yer görme gibi), TUSAY Mühendislik olarak “Çevresel Etüt” ismini verdiğimiz çalışmalardır.

Çevresel Etüt çalışmaları, ÇED sürecinin en önemli noktalarından birisidir. Verimli ve kaliteli olarak gerçekleştirilen bir Çevresel Etüt çalışması süreç içerisinde yaşanabilecek sıkıntıların önceden belirlenmesini sağlamakta ve yatırımcılar için alınması gereken reaksiyonlar ile ilgili önemli veriler sağlamaktadır.

Bu sebeple çevresel etüt çalışmalarını gerçekleştirecek uzmanların proses bilgisi, yer bulma, sorunları görebilme gibi bireysel ve teknik özelliklerinin yeterli seviyede olması gerekmektedir. İşte tamda bu noktada Tecrübe, Uzmanlık, Sürdürülebilirlik, Analiz kabiliyeti, Yeniklere açık olma gibi özellikler devreye girmektedir.

TUSAY Mühendislik olarak adımızdan da anlaşılacağı üzere, Tecrübe, Uzmanlık, Sürdürülebilirlik, Analiz kabiliyeti, Yeniklere açık olma özellikleri bünyesinde barındıran 10 yılı aşkın deneyimli personellerimiz tarafından bu en önemli adım titizlikle yürütülmektedir.

ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası süreçleri içerisinde projenin türü, projenin yer aldığı alan ve yürütülen işlem özelliklerine bağlı olarak bazı ilave çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar;

 • AERMOD Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi,
 • Arka Plan Toz Ölçümleri
 • Arka Plan Gürültü Ölçümleri ve Akustik Rapor Hazırlanması
 • Hidrojeolojik Etüt Raporu
 • Ekolojik Değerlendirme Raporu
 • Ornitoloji Raporu
 • Maden Atık Yönetim Planı
 • Toprak Koruma Projesi
 • Orman Rehabilitasyon Planı
 • Fizibilite Raporu
 • Atık Analizleri gibi başlıklar altında toplanabilmekte ve TUSAY Mühendislik olarak tarafımızca projenin türü, projenin yer aldığı alan ve yürütülen işlem özellikleri üzerinden değerlendirilerek yatırımcı firmalar ile süreç başında paylaşılarak aksiyon alınmaktadır.

Ayrıca kaliteli ve sorunsuz olarak gerçekleştirilecek ÇED Raporu / Proje Tanıtım Dosyası (PTD) süreçleri yatırım için

 • IFC (International Finance Corporation),
 • EBRD (European Bank for Reconstruction and Development),
 • EKF (Eksport Kredit Fonden), gibi kuruluşlardan kredi kullanılması durumunda kredi süreçlerinin kısaltılması, sonradan ilave çalışma yapılmasının engellenmesini sağlayarak yatırımcı firmanın önündeki bir engelin daha kaldırılmasını sağlamaktadır.

ÇED süreci içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarımızı projenin ve sürecin tüm yönlerini ortaya koyarak, yatırımcı firma ile dirsek temasında bulunarak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki süreçleri yerinde takip, hatırlatma, anında reaksiyon alma gibi unsurlar ile gerçekleştirmekteyiz.

Bu unsurların temel amacı “Zaman” kavramının çok daha fazla önem kazandığı günümüzde, yatırımın katma değer sağlayacak duruma gelebilmesi için geçen zamanı mümkün olduğunca kısaltmaktır. Çünkü biliyoruz ki, Ülkemizin kalkınması için yatırım, yatırımların çoğalması için yatırımcıların önündeki zaman engelinin kaldırılması gerekmektedir.

Kısaca TUSAY Mühendislik olarak yatırımınızın firmanız ve ülkemiz açısından önemini bilmekteyiz. Firmamızın Sloganı “Çevreyi Yaşat ki, Dünya Yaşasın” olduğundan bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sürdürülebilir Çevre mottosu ile çevreye duyarlı, çevresel etkileri minimize edilmiş yatırımların daha da kıymetli ve uzun yıllar katma değer sağlayan projeler olduklarının bilincinde hareket etmekteyiz.

TUSAY Mühendislik, yetkin kadrosu ile Proje Tanıtım Dosyası, ÇED Raporu konusunda hizmet vermektedir. ÇED Raporunu kim hazırlar? gibi daha fazla sorularınız olması durumunda bizi arayabilirsiniz. Diğer iletişim kanallarımız için tıklayınız.

gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek amacı ile çerezleri kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.