ÇED KAPSAMDIŞI (ÇED Görüşü)

ÇED Kapsamdışı – ÇED Görüşü – ÇED Muafiyet Yazısı

ÇED Kapsamdışı – ÇED uygulamaları, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirilmektedir. Yönetmeliğin, Ek-1 ve Ek-2 sayılı listesinde belirtilen faaliyet konusu ve kapasitelerde planlanan faaliyetler için ÇED uygulamaları gerçekleştirilir. Ancak, listelerde yer alan faaliyet konuları arasında olmayan ya da belirtilen kapasitelerin altında planlanan faaliyetler için ÇED Yönetmeliği uygulamaları gerçekleştirilmez ve ÇED Kapsamdışı denilir.

Bu durumda, faaliyetin gerçekleştirileceği adrese bağlı olarak, bağlı bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak, ÇED Yönetmeliği hükümlerinden muaf olup olunmadığı konularında başvuru gerçekleştirilir.

ÇED Kapsamdışı Başvuru ve Değerlendirme

Planlanan faaliyetin, ÇED Yönetmeliği’nden muaf olup olmadığı ile ilgili değerlendirme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirmenin yapılabilmesi için faaliyetin ve çevresel etkilerinin irdelendiği başvuru dosyasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne sunulması gerekmektedir. Yetkili uzmanlar tarafından, sunulan dosya üzerinden değerlendirme yapılır, gerekli görüldüğü durumlarda faaliyetin gerçekleştirileceği bölgede yerinde inceleme yapılabilir.

Faaliyetin konusu, kapasitesi ve çevresel etkileri üzerinden yapılan değerlendirmede, faaliyetin ÇED Yönetmeliği’nin EK- listelerinde yer almaması ya da belirlenen eşik değerlerin altında yer alması durumunda “ÇED Kapsamdışı” şeklinde bir yazı yazılır. Bu yazı, bir karar niteliğinde olmayıp, başvuru yapılan dönemde ÇED Yönetmeliği hükümlerinden muaf olduğunu belirten resmi bir yazı niteliğindedir. Yapılan değerlendirme ile faaliyetin konusu, kapasitesi ya da çevresel etkileri gereği ÇED Yönetmeliği’ne tabi olduğu kararı da verilebilir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

ÇED Yönetmeliği hükümlerinden muafiyet için yapılacak olan başvurular yazılı bir dilekçe ile gerçekleştirilir. Yazılı dilekçe ekinde, projenin türüne göre gerekli evraklar ile projenin çevresel etkilerinin değerlendirildiği bir başvuru dosyası ile gerçekleştirilir.

Yapılan başvuru, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uzmanlarınca değerlendirilir. Gerekli görülmesi durumlarında, ilave bilgi ve belge talep edilebilir. Bu talepler, ilk başvuru için verilen dilekçeye cevabi yazı olarak resmi kanallar vasıtası ile yapılır. ÇED muafiyeti için yapılan başvurular iki ayrı şekilde değerlendirmeye esastır. Bunlardan birincisi, ilgili faaliyetin ÇED Yönetmeliği ek listelerinde hiç yer almaması durumudur.

Bu durumda, yapılan başvuruda herhangi bir eksiklik yok ise doğrudan ÇED Kapsamdışı yazısı yazılır ve ilk başvuruya esas verilen dilekçeye cevap olarak resmi kanallar ile yatırımcı adresine gönderilir. İkinci değerlendirme şekli ise faaliyetin ÇED Yönetmeliği ek listelerinde yer alması ancak eşik değerlerin altında kalması durumudur. Bu minvalde olan faaliyet için yazılı olarak yapılan başvuruda herhangi bir eksiklik yok ise başvurunun e-ÇED sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi talep edilir. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen Erişim Kodu ve Referans Numarası ile e-ÇED sistemi üzerinden başvuru tekrar yapılır.

ÇED Yönetmeliği Hangi Faaliyetlere Uygulanır?

ÇED Yönetmeliği uygulamaları, gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler ile devam eden faaliyetlerin kapasite ve konu değişikliklerinde uygulanır. Bu sebeple, faaliyetin planlama aşamasında gerekli başvuruların yapılması ve neticelendirilmesi gerekmektedir. ÇED uygulamalarının gerçekleştirilmeden faaliyetin başlaması durumunda idari yaptırım uygulanır. İdari yaptırım uygulanması durumunda, yetkili merci, faaliyetin durdurulmasını, faaliyet alanının bozulmadan önceki haline tekrar kavuşturulmasını talep edebilir.

Ayrıca, gerçekleştirilen faaliyet için yapılan yatırımın %2’si oranında cezai işlem yapılmasını talep edebilir. ÇED Kapsamdışı ya da yönetmeliğin ek listelerinde olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir idari yaptırımla karşılaşılmaması için faaliyetin henüz planlama aşamasında gerekli başvuruların yapılması ve süreçlerin olumlu olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

ÇED Kapsam Görüşü yazısında, ÇED Yönetmeliği hükümlerine tabi olduğunun belirtilmesi durumunda ivedilikle yönetmelik hükümlerine göre gerekli başvuruların yapılması gerekir.

ÇED Kapsamdışı Yazısı Alındığında Sürecim Tamamlanır mı ?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, ÇED Kapsamdışı yazısı bir karar değil bir resmi yazıdır. İlgili faaliyet için alınmış olan ÇED Kapsamdışı yazısı, faaliyetin kapasitesi, türü, yatırımcısı değişmediği müddetçe geçerliliğini korumaktadır. Ancak, ÇED muafiyeti alınan faaliyet kapsamında, kapasite artışı gerçekleşmesi, faaliyet konusunun değişmesi gibi konular gündeme geldiğinde, yatırım ile ilgili olarak aksiyon alınmadan önce ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılmalıdır.

TUSAY Mühendislik olarak, yatırımlarınızda ÇED Yönetmeliği uygulamaları ve faaliyet aşamasında çevre danışmanlık hizmetleri olmak üzere, çevre mevzuatı uyarınca yükümlü olduğunuz bütün konular için danışmanlık ve mühendislik hizmetlerini vermekteyiz. Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve bizlere ulaşmak için iletişim sayfamızda belirtilen irtibat kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

TUSAY Mühendislik, yetkin kadrosu ile Proje Tanıtım Dosyası, ÇED Raporu konusunda hizmet vermektedir. ÇED Raporunu kim hazırlar? ÇED Kapsamdışı Nedir? gibi daha fazla sorularınız olması durumunda bizi arayabilirsiniz. Diğer iletişim kanallarımız için tıklayınız.
gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek amacı ile çerezleri kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.